Zateplovací systémy 2


Výhody zateplení budov
  • úspora energie až 40%
  • možnost použití zdrojů tepla s nižším výkonem
  • zkrácení otopné sezóny
  • rychlá návratnost investice
  • ochrana obvodového pláště před působením klimatických podmínek
  • prodloužení životnosti objektu
  • zlepšení tepelné pohody
  • zamezení vzniku plísní
  • snížení emisí při výrobě energie, což má příznivý vliv na životní prostředí
 1  Penetrace podkladu
Před aplikací zateplovacích je třeba dotčené plochy ošetřit nátěrem. Jedná se o hloubkový penetrační nátěr určený ke zpevnění podkladu a snížení jeho nasákavosti, čímž dochází ke zvýšení soudržnosti lepicí malty a podkladu.
Spotřeba: 0,1 -0,4 l/m2 (dle struktury a savosti podkladu).
Balení: Plastové kanystry á 5 a 10 l.
 2  Lepící hmota
Tepelný izolant je připevněn ke zdivu, omítce nebo lehčené stavební hmotě lepidly.
Spotřeba:3 - 4 kg/m2 při lepení polystyrenových desek, 4,5 - 5 kg/m2 při lepení desek z minerálních vláken.
Balení: Papírové pytle á 25 kg.
 3  Tepelný izolant
Optimální tloušťka izolantu je závislá na typu a tloušťce zdiva a je dána tepelně technickým výpočtem. Expandovaný polystyren
o objemové hmotnosti 20 kg/m3, rozměrově stabilizovaný, samozhášivý, kalibricky řezaný, obrusný a tvrzený.
Standardní rozměr: 1000 x 500 mm.
Tlouštka izolantu: 10- 100 mm.
Spotřeba: 1,02 m2 (rezerva 2% na prořezy).
Balení: Balíky á 0,25 m3.
Extrudovaný polystyren
s objemovou hmotností cca 35 kg/m3 je určen pro izolaci soklů.
Rozměr: 1250 x 600 mm.
Desky z minerálních vláken (s příčnou nebo podélnou orientací)
nutné pro zateplení ve výšce nad 22,5 m a pro zateplení požárních pásů.
Rozměr: 1000 x 500 mm nebo 1000 x 200 mm.
 4  Talířové hmoždinky
Jsou to plastové hmoždinky z polyamidu ve tvaru talíře s dříkem a plastovým (event. kovovým) trnem.
Spotřeba / m2: Je dána projektem, zpravidla 4-8 ks.
Délka: 70, 90 - 140, 160, 180 mm (je závislá na typu zdiva a stavu podkladu).
Nezatepleno Zatepleno
 5  Výztužná tkanina ze skelných vláken
Výztužná tkanina ze skelných vláken spolu s armovací stěrkou vytváří armovací vrstvu, která má zásadní vliv na zajištění mechanických vlastností, stability a životnosti zateplovacího systému.
Spotřeba: 1,13 bm/m2 (13% rezerva na překládání tkaniny).
Balení: Role š. 100 cm a délky 50 m.
 6  Armovací stěrka
Suchá stěrková hmota, do níž se ukládá výztužná tkanina.
Spotřeba: 3,5 - 4 kg/m2 při armování polystyrenových desek, 5 - 5,5 kg/m2 při armování desek z minerálních vláken.
 7  Základní nátěry
Základní nátěry zvyšují přídržnost povrchové úpravy k armovací vrstvě a vytváří barevný základ pro dosažení jednotnosti povrchové úpravy.

 9  Doplňkové komponenty
Hliníkové soklové profily á 2 m, tloušťka 2-10 cm.
Kombilišta rohová s tkaninou 10 x 10 cm, 10 x 23 cm; délky 2 m nebo 2,5 m.
Plastové spojky, distanční podložky, začišťovací okenní a dveřní profily atd.
 8  Povrchové úpravy
Možné povrchové úpravy:
Disperzní dekorativní omítky jsou plně omyvatelné, velmi odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření. Mají dlouhou životnost a stálost barevných odstínů. Jsou velmi pružné a odolné proti, mechanickému poškození. Disperzní omítky jsou pastovité směsi.
Minerální dekorativní omítkoviny
jsou vzdušné a paropropustné, jsou odolné proti povětrnostním podmínkám. Minerální omítky je nutno opatřit, ochranným nátěrem fasádní barvou.
Silikátové dekorativní omítkoviny
jsou vysoce prodyšné a odolné proti povětrnostním vlivům. Jsou to pastovité směsi.
APLIKACE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
Kotvení soklového profilu
Soklový profil umístíme do takové výšky, aby byla zajištěna tepelná izolace tepelného mostu v úrovni podlahy. Tento profil se upevní zarážecími hmoždinkami ve vzdálenosti cca 50 cm. Jednotlivé profily je vhodné spojovat plastovými spojkami, které zajistí dodržení roviny. Podle potřeby se pod soklový profil na připevňovací vrut vkládají distanční podložky. Montáž je nutno provádět velmi pečlivě, aby byla dosažena dokonalá rovinnost a vodorovnost vytvořené hrany, čímž se podstatně usnadní aplikace dalších vrstev zateplovacího systému.
Kotvení izolantu
Kotvení izolantu se provádí plastovými talířovými hmoždinkami s plastovým popř. kovovým trnem zpravidla v počtu 4 - 8 ks na m2 (počet a délka hmoždinek je závislá na statickém posouzení objektu a následně na projektu zateplení). Na nároží konstrukce se počet hmoždinek musí zvýšit nejméně o polovinu. Vzdálenost hmoždinek od nároží by neměla být menší než 40 cm. Délka hmoždinek musí být taková, aby hloubka kotvení v nosném podkladu byla min. 5 cm. Otvory pro hmoždinky se vrtají vrtačkou s příklepem, u porézních a méně pevných materiálů bez příklepu. Hmoždinky se doráží přiměřenou silou tak, aby byl talířek hmoždinky zapuštěn cca 2 mm pod povrch izolantu. Talířky je nutno přestěrkovat armovacím tmelem.
Ochrana exponovaných míst
Všechny hrany a rohy objektu je nutno chránit osazením vyztužovacích rohových profilů s tkaninou, které se usazují do armovací stěrky pomocí olovnice popř. vodováhy. V místech otvorových výplní je nutno do všech rohů pomocí armovací stěrky diagonálně nalepit obdelník tkaniny o rozměru min. 30 x 20 cm.